2024. február 01.

Új előírás az éves beszámolót készítők számára a civil szervezeteknek nyújtott juttatásokra vonatkozóan


Új előírás az éves beszámolót készítők számára: A civil szervezeteknek nyújtott juttatásokat már 2023-tól szervezetenként és jogcímenként részletezve kell bemutatni

A számviteli törvény hivatkozott új rendelkezése szerint a közérdekű célból, közhasznú tevékenységet végző civil szervezetnek ellentételezés nélkül az üzleti évben nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatásokat a törvényi előírásban részletezett jogcímek szerinti bontásban kell bemutatni. Abban az esetben, ha több civil szervezet részére is nyújtott ilyen juttatásokat a vállalkozó, akkor az erre vonatkozó adatokat civil szervezetenként külön-külön indokolt bemutatni.

A támogatott szervezetenkénti és ezen belül jogcímenkénti bemutatásnak a vállalkozó legegyszerűbben egy olyan, a kiegészítő mellékletben elhelyezett (alábbiak szerinti) táblázattal tud megfelelni, amely egyrészről tételesen nevesítve (egyértelműen azonosítható módon) tartalmazza a támogatott civil szervezeteket, másrészről a táblázat az érintett civil szervezetenként tartalmazza a nyújtott támogatások törvényben meghatározott jogcímek szerinti megoszlását is. A bemutatás során a természetbeni juttatásokat könyv szerinti értékén indokolt megjeleníteni, tekintettel arra, hogy az jelenik meg a könyvviteli elszámolásban is. A kiegészítő mellékletre vonatkozó új 94/B. § rendelkezéséhez egy átmeneti rendelkezés is kapcsolódik [számviteli törvény 177. § (106) bekezdése], mely szerint azt már a 2023. évben induló üzleti évre is kell alkalmazni.Vissza