Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

A társasági adó 2015. évi főbb változásai

2014. július 18-án hatályba lépett az új, fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) kormányrendelet. A nyugat-dunántúli és a közép-dunántúli régióban csökkennek a támogatási intenzitások – 5-5 százalékponttal –, míg az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi és a dél-dunántúli régiókban változatlan – 50 százalékos – támogatási intenzitással lehet beruházást indítani.
2015-től az összes bevétel nem csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatás értékével a jövedelem-nyereség minimum meghatározásakor.
Ha az adózás előtti eredménye vagy adóalapja közül a nagyobb nem éri el az összes bevétel 2%-át, az adózó vagy megfizeti az összes bevétel 2%-át vagy Art. szerinti nyilatkozatot tesz.
Lehetőség nyílik a felsőoktatási intézmények támogatására társaságiadó-kedvezmény igénybevétele mellett. A támogató társaság a legalább öt évre kötött támogatási megállapodás alapján fizetett összeg 50%-áig (legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig) csökkentheti adóalapját. A kedvezmény 2014. adóévben kötött felsőoktatási támogatási megállapodás vonatkozásában már a 2014. adóévi adókötelezettségre alkalmazható.

A sport- és kultúratámogatásnál az adózó  a jövőben választása szerint, vagy a jelenleg működő társaságiadó-kedvezmény rendszerének keretein belül nyújt támogatást vagy a 2015. január 1-jével hatályba lépő új szabályok szerint rendelkezik a kedvezményezettek javára (előadó-művészeti szervezetek, filmalkotás, látványcsapatsportok) a társasági adójáról. A két rendszer egy adóévben együttesen nem alkalmazható.
A felajánlás a társaságiadó-előleg 50%-ig terjedhet, feltöltéskor illetve bevalláskor a fizetendő adó 80%-ig az előlegből felajánlott összeget is figyelembe véve. A NAV csak akkor utalja el a támogatást, ha az adózó benyújtja a szükséges igazolásokat, nincs 100 ezer Ft-ot meghaladó adótartozása, és az adóelőlegét, adóját rendesen megfizette.
A felajánlásra tekintettel az adózót adójóváírás illeti meg.  Az adójóváírás mértéke az adóelőlegből és az adóelőleg-kiegészítésből felajánlott összeg 7,5%-a.( sporttámogatás esetén a kiegészítő támogatással és az 1%-os hatósági díjjal csökkentett összeg). Amennyiben az adózó az éves adóbevallásában rendelkezik a felajánlásról, az adójóváírás mértéke a fizetendő adóból felajánlott összeg 2,5%-a. ( sporttámogatás esetén a kiegészítő támogatással és az 1%-os hatósági díjjal csökkentett összeg).
Sporttámogatás esetén a felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül, amelyért cserébe az adózó szponzorációra jogosult.
  Korlátozásra kerül az elhatárolt veszteség felhasználására nyitva álló határidő. Az eddigi időbeli korlát nélküli szabályozást 2015-től felváltja egy ötéves felhasználási korlát. 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és még nem érvényesített elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet felhasználni. Tovább szigorodnak továbbá az átalakulás, cégfelvásárlás kapcsán a jogutód által átvett elhatárolt veszteségek felhasználásának eddigi korlátai.
 Az adózók - a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeit szem előtt tartó gazdálkodás folytatása mellett - évi 10%-os mértékű társasági adó szerinti értékcsökkenést számolhatnak el 2015-től kezdődően üzleti vagy cégértékükre tekintettel.
2015-től módosul  a kapcsolt vállalkozások fogalma, vagyis kapcsolt minősítést eredményez az is, ha az adózó és más személy között az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.
Az energiahatékonyságot szolgáló beruházások a jövőben a környezetvédelmi jogcímen válnak támogathatóvá.
 Az új kormányrendelet értelmében alapvetően az ugyanazon megyében, ugyanazon vállalkozás vagy kapcsolt vállalkozásai által megvalósított beruházások tekintetében merül fel összeszámítási kötelezettség.