Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

A Reklámadóról szóló törvénnyel kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Ügyfelünk!

2014. augusztus 15-től hatályosak a reklámadóról szóló törvény rendelkezései. (2014. évi XXII.illetve XXXIV.tv.)

 

Adóköteles

a) a médiaszolgáltatásban,

b) a Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett nagyobb részben magyar nyelvű sajtótermékben,

c) a Reklámtv. szerinti szabadtéri reklámhordozón,

d) bármely járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon

(Saját járművön a saját név és elérhetőség megjelentetése nem reklámadó köteles.)

e) az interneten, főleg magyar nyelven vagy magyar nyelvű oldalon történő reklám közzététele.

Adóköteles általában az ilyen reklámok közzétételének megrendelése is, kivéve     

a) ha a megrendelő nem egyéni vállalkozó magánszemély

b) a reklám közzétevőjenyilatkozott számáraarról, hogy adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy hogy az adóévben a reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.

 

A nyilatkozatot a reklám-közzétevőnek valamilyen okiraton,  számlán vagy a szerződésen kell megtennie, utólag is pótolható.

A reklám megrendelője esetén az adó alapja azon reklám közzététel, amely kapcsán nem rendelkezik nyilatkozattal. Adófizetési kötelezettség csak akkor terheli, ha reklám-közzététel havi összesített ellenértéke a 2,5 millió Ft-ot meghaladja. Az adó mértéke a 2,5 millió Ft-ot meghaladó adóalaprész 20%-a.

A megrendelőt önmagában a közzétevő nyilatkozatának megléte mentesíti az adókötelezettség alól.(nyilatkozat birtokában nem fizet adót és e jogcímen bevallást sem kell adnia.)

Nyilatkozat hiányában az adókötelezettség nem csak a megrendelőt terheli, hanem  a közzétevő adókötelezettsége is változatlanul fennáll az ügyletből származó nettó árbevétel vonatkozásában,ugyanakkor a megrendelőnek csak azon számlák után merül fel az adófizetés, amelyekre nem kapott nyilatkozatot.

Figyelem!Ha a közzétevő nem nyilatkozik az adókötelezettségével kapcsolatban, akkor a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség társasági adóalap-növelő tétel lesz a reklám megrendelőjénél.

Aki reklám megrendelőjeként válik adókötelezetté, bevallási és adófizetési kötelezettségének havonta, a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételét követő hónap 20. napjáig köteles eleget tenni, elsőként 2014. szeptember 20-i határidővel.

A megrendelőnek nullás adattartamú bevallást benyújtania nem kell.

 

Reklám-közzétevő esetén

Reklám közzétevője az adó alapját az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel alapján állapítja meg.

Saját célú reklám közzététele esetében az adó alapja a reklám közzétételével kapcsolatban felmerült közvetlen költség.

Ha az adóalany 2013-ban kezdődő üzleti évének eredménye nulla vagy negatív volt, akkor a 2014. évi reklámadó alapját csökkentheti a társasági adótörvény szerinti elhatárolt veszteség 50%-ával.

Az adó mértéke, a fentiekben leírtak szerint meghatározott adóalap mértékétől függően, 1% és 40% közötti mértékben sávosan került meghatározásra. Amennyiben az adó alapja az 500 millió Ft-ot nem haladja meg, akkor az adóalanyt nem terheli adófizetési kötelezettség.

A reklám közzétevőesetében nyilatkozni az adóévi várható adóalap alakulására figyelemmel lehet. A közzétevő nyilatkozatadása jogszabályi kötelezettség, ezért a  megrendelővel már közölt nyilatkozat nem vonható vissza. A nyilatkozatban foglaltak tartalmi módosítása szükségtelen akkor is, ha a közzétevő nyilatkozott, hogy az adóévben kötelezettség nem terheli, mert adóalapja nem éri el adómentes határt,de a tényleges adatai alapján mégis adófizetésre kötelezett.

Ha egy vállalkozás a saját termékét, szolgáltatását népszerűsítő reklám közzétételére maga köt szerződést megrendelőként ő lehet az adókötelezettség alanya, ha nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával.

Ha azonban egy reklámügynökség saját nevében köt szerződést a reklám közvetítőjével az ügyfelét, vagy annak termékét, szolgáltatását népszerűsítő reklám közzétételére, úgy az adó alanya megrendelőként a reklámügynökség lesz.

Felmerülhet olyan eset, mikor az adózó megrendelőként is adóalany és közzétevőként is adóalanynak minősül.