Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

A reklámadó 2015. évi főbb változásai

2015. január 1-től az adó mértéke az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 50%.
Az adókötelezettség két formája: a reklám közzététele, illetve a közzététel megrendelése.

Reklámközzétételnek minősül az is, ha közzétételről szóló szerződésben rögzítik a reklám megjelenésének helyét, idejét vagy módját.
Nem adóköteles
a reklám a megrendelőnél,  ha hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy kérte a nyilatkozat kiadását a közzétevőtől, de azt nem kapta meg a számla kézhetvételétől számított 10 napon belül, és bejelenti a NAV-hoz a nyilakozatkérés tényét.
Akkor sem adóköteles a megrendelőnél , ha a reklám megrendelésének napján a közzétevő szerepel a NAV honlapján közzétett nyilvántartásban.