Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

A munkaviszony megszüntetése

A munkaviszony megszüntetésének - akár a munkáltató, akár a munkavállaló részéről történik,- jognyilatkozat formájában kell történnie.
Ha a megszüntetést csak az egyik fél, a munkáltató vagy a munkavállaló kívánja, akkor ezt csak a jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek mellett teheti meg.
A nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor a másik féllel azt közölték. A közlést követően az már nem vonható vissza egyoldalúan, csak a másik fél kifejezett beleegyezésével.
Az egyoldalú nyilatkozat közlése történhet postai úton, személyes átadással, de a törvény új rendelkezése szerint akár elektronikus úton is. Ennek szabályait az általános rendelkezések tartalmazzák. (Mt.24. §)

További információk